Toetsing

Leerlingen weten graag of ze voldoende van de leerstof weten. Travelling the World speelt daar op in en toetst op eigentijdse wijze kennis, inzicht en vaardigheden. Daarbij is de toetsing geen doel op zich, maar een manier om leerlingen te motiveren zich de lesstof spelenderwijs eigen te maken. Dat gebeurt door een aantrekkelijke manier van toetsen, met herkansingsmogelijkheid, scoremonitor en beloning.