Ga op reis met Travelling the World

Kerndoelen

Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving inclusief burgerschap (34–39) Ruimte (47–50). Natuur en techniek (43–49) Tijd (53). Meningsvorming en informatievaardigheden Nederlands (3, 6-8)

Eigentijds en aansprekend

Travelling the World is een eigentijdse aardrijkskundemethode voor het basisonderwijs. De methode maakt leerlingen vertrouwd met de wereld waarin wij leven. Op aantrekkelijke wijze wordt duidelijk dat aardrijkskunde verbonden is met de wereld om ons heen en het dagelijkse leven. Samen met de leerkracht gaan de leerlingen op reis, verkennen de wereld dichtbij en ver weg en ontdekken hoe fascinerend deze is.

Alle leerlingen geografen

Travelling the World gaat ervanuit dat wij de wereld als een geheel beleven. Daarom zijn alle leerlingen geografen. Ze leven in de wereld en hebben er ook kennis van. Daar sluit de methode bij aan. Travelling the World geeft leerlingen grip op de wereld en werkt aan de ontwikkeling van een geografisch wereldbeeld, kennis van en inzicht in ruimtelijke vraagstukken en een aardrijkskundige manier van denken.

Op authentieke wijze maken leerlingen kennis met aardrijkskunde. Ze leren landschappen en hun geschiedenis kennen, de mensen die er wonen, hoe beide elkaar beïnvloeden en wat daarvan de gevolgen zijn. Ze ontdekken de invloed van processen die landschap en mensen overstijgen en lokaal, nationaal en internationaal grote impact hebben. Denk aan weer en klimaat, duurzaamheid, migratie, arm en rijk of de invloed van natuurverschijnselen zoals aardbevingen en uitbarstingen van vulkanen. Geografische vragen, zoals waarom hier, waarom daar en waarom zo, zijn onmisbaar om onderzoek te doen en de wereld te ontdekken.

Topografie

De topo 300 is geïntegreerd in de methode. In de digitale leerlingenomgeving wordt de topo geoefend en getoetst. Zo wordt er op betekenisvolle wijze gewerkt aan ruimtelijke oriëntatie en kaartvaardigheden.

Vakoverstijgend

Travelling the World zoomt in met de bril van aardrijkskunde. Dat heb je nodig om de wereld beter te begrijpen. Tegelijkertijd is er aandacht voor vakoverstijgende perspectieven, zoals geschiedenis, natuur en wetenschap en techniek.

Burgerschap

In het onmetelijke universum staat een unieke planeet, onze aarde. Zover wij weten is het de enige planeet waar leven is. Het is een wonder dat ons universum bestaat, zo subtiel als alles op elkaar afgestemd is. Onze nieuwsgierigheid gebruiken we om de aarde te onderzoeken en met onze creativiteit bewerken we de aarde. Dat vraagt om zorgvuldig en verantwoordelijk gedrag.

Travelling the World laat zien hoe fascinerend alles op onze aarde samenhangt en functioneert. Tegelijk is er aandacht voor onderwerpen, zoals, cultuurverschillen, natuurrampen, migratie, milieu of de verdeling van rijkdom en armoede. Zo ontwikkelen leerlingen een realistisch wereldbeeld. Enthousiast over de mooie dingen en verantwoordelijk voor waar je het verschil kunt maken. Dat hoort bij goed burgerschap.

Betrokken leren

Travelling the World spreekt leerlingen aan op hun betrokkenheid. Dat doen we met afwisselende lessen waarin ze actief bezig zijn met aardrijkskunde, reizen en onderzoek. Dat is wat hen motiveert en waardoor ze leren als zinvol ervaren.